Công ty TNHH SX TM Triệu Gia

THÁNG 7/2012

 I/ Kệ Bếp .: Qui cách bếp trên 0.35x0.65m. Bếp dưới : 0.6 x 0.8m

1/ Gỗ công nghiệp MDF Veneer Malaysia

Sản Phẩm

ĐVT

Đơn giá

Ghi Chú

Bếp trên

m dài

2.200.000   

Toàn bộ bằng chất liệu Ván MDF Malaysia, Phụ kiện Đài loan

Bếp dưới

m dài

2.650.000

nt

khung + cánh bếp

 m dài 

1.550.000

dùng cho bếp đã xây đan , Nếu làm thêm ngăn kéo, giá 250.000/ cái

2/ Ván Công nghiệp HDF ( lõi xanh) . Chống ẩm, nước, mối mọt

    Sản phẩm 

       ĐVT     

      Đơngiá  

Ghi chú

Bếp trên

 m dài

 2.400.000

 Toàn bộ dùng HDF veneer chống ẩm ( lõi xanh)

Bếp dưới

 m dài

 2.700.000

nt

Khung + cánh bếp

 m dài

1.9500.000

dùng cho bếp đã xây bệ xi măng, nếu làm ngăn kéo , 250.000 đ/ cái

 3/ Gỗ Ghép veneer

Sản Phẩm

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

Bếp trên

  m dài

2.950.000

Toàn bộ bằng gỗ ghép veneer , phụ kiện Đài loan, kính 8ly

Bếp dưới

 m dài

3.300.000

nt

Khung,cánh cửa, 

 m dài

2.100.000

dùng cho bếp đã có bệ đan, nếu làm thêm ngăn kéo, giá 300.000/ cái

4/ Gỗ Giái Ngựa, Song Mã:

Sản phẩm

 ĐVT             

Đơn giá

Ghi Chú

Bếp trên

 m dài

2.900.000

Thùng , cánh gỗ tự nhiên, hậu gỗ ghép

Bếp dưới

 m dài

3.100.000

 nt

 Khung + cánh bếp

 m dài

2.100.000

 dùng cho bếp đã xây đan( nếu làm thêm ngăn kéo, giá 300.000/cái)

 5/ Gỗ căm xe :

Sản Phẩm

     ĐVT      

 Đơngiá   

Ghi chú

Bếp trên       

   m dài

3.650.000

Toàn bộ bằng cam xe, riêng phần vách hậu dùng gỗ ghép 12mm( nếu dùng hậu bằng gỗ căm xe : cộng thêm 200.000/ m dài)

Bếp dưới

  m dài

4.200.000

Toàn bộ bằng cam xe, riêng phần vách hậu dùng gỗ ghép 12mm( nếu dùng hậu bằng gỗ căm xe tự nhiên, cộng thêm 200.000/m dài)

Khung, cánh cửa,    

  m dài

2.800.000

Dùng cho bếp đã xây đan,( nếu làm thêm ngăn kéo, giá 350.000/ cái)

 6/ Gỗ sồi trắng, ASH.

Sản phẩm

     ĐVT    

 Đơn giá

       Ghi chú                                   

Bếp trên

   m dài

    3.400.000

 Toàn bộ bằng gỗ sồi trắng, ASH

Bếp dưới

  m dài

    3.800.000

                       nt

Khung+ cánh bếp

  m dài

 2.400.000

Dùng cho bếp đã xây đan ) nếu làm thêm ngăn kéo , giá 300.000/cái)

7/ Gỗ Xoan đào:

Sản Phẩm

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

Bếp Trên

 mdài 

3.250.000

Toàn bộ thùng, cánh bằng xoan đào, riêng phần vách hậu dùng gỗ ghép 12mm

Bếp Dưới

m dài

3.650.000

 nt

Khung, cánh bếp       

m dài

2.100.000

Dùng cho bếp đã xây đan , nếu làm thêm ngăn kéo , giá 300.000/cái

 8/ Bếp kết hơp : Thùng gỗ ghép, Cánh cửa căm xe

Sản Phẩm

ĐVT

Đơn Giá

Ghi Chú

Bếp trên

 mdài

3.100.000

Thùng, tầng gỗ ghép veneer, riêng phần cánh cửa gỗ căm xe

Bếp Dưới                    

m dài

3.450.000

nt

 9/ Bếp kết hợp : Thùng gỗ ghép, Cánh cửa Xoan đào.

Sản Phẩm

 ĐVT   

Đơn giá

Ghi chú

Bếp               Trên                        

mdài 

2.950.000

Thùng, tầng dùng gỗ ghép veneer, riêng phần cánh của gỗ tự nhiên Xoan đào, ASH

Bếp Dưới

m dài

3.150.000

 nt

 II/ Giường Ngủ

1/ Giường MDF veneer

Kích thước

ĐVT

Đơn giá

Ghi Chú

1400x2000                              

  cái      

3.800.000 - 4.500.000

Sơn PU

 

1600 x 2000

  cái

4.200.000 - 4.900.000

 nt

1800 x 2000

  cái

4.600.000 - 4.900.000

 nt

2000 x 2000

  cái

5.200.000 - 5.800.000

 nt

 2/ Giường Gỗ ghép veneer

Kích thước

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

1400x2000                             

 cái     

4.700.000 - 5.000.000

Các kiểu giường Nhật, hộp, Đầu giường thẳng, vai giường cao 300

1600 x 2000

     cái  

5.100.000 - 5.400.000

 nt

1800 x 2000

 cái

5.500.000 - 5.900.000

 nt

2000 x 2000

 cái

6.000.000 - 6.300.000

 nt

 3/ Giường gỗ tự nhiên Cămxe, X oan đào, ASH (Báo giá cụ thể theo từng mẩu chọn)

 

III/ Tủ áo, Tủ Âm tường ( Rộng 0.6m). tính giá theo m2 ( dài x cao)

1/ Tủ MFC Đức

Sản phẩm

Kích thước

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

 Tủ nổi

 tùy chọn

 m2

 1.900.000

 MFC Đức ( An Cường), phụ kiện Đài Loan

 Tủ âm tường

 tùy chọn

 m2

 1.950.000

nt

 Khung, cánh, tầng

 tùy chọn

 m2

 1.400.000

không có vách, hậu, nóc.Nếu làm thêm ngăn kéo, giá 200.000/cái

2/ Tủ MDF Veneer Xoan đào,ASH

Sản Phẩm

Kích thước

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

Tủ nổi

tùy chọn

m2

2.100.000

 MDF veneer malaysia, phụ kiện Đài loan, kính gương, sơn PU

Tủ âm tường

tùy chọn

m2

2.200.000

 nt

Khung, cánh , tầng         

tùy chọn

m2

1.750.000

không có vách, hậu, nóc, Nếu làm thêm ngăn kéo, tính thêm 200.000/ cái

 3/ Tủ Gỗ ghép veneer, Cánh MDF veneer

Sản Phẩm              

kích thước

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

Tủ nổi                                   

tùy chọn                  

m2       

2400.000

 thùng gỗ ghép, cánh cửa MDF vener, phụ kiện ngoại,

Tủ âm tường

tùy chọn

m2

2.600.000

 thùng gỗ ghép, cánh cửa MDF vener, phụ kiện ngoại

Khung, cánh, tầng

tùy chọn

m2

1.950.000

không có vách, hậu, nóc , đáy. Nếu làm thêm ngăn kéo, tính giá 250.000/ cái

 IV / Cửa chính, cửa phòng

Loại  gỗ                    

 ĐVT  

Đơn giá

Ghi chú

Căm xe

m2

2.500.000

Khung 100 x 50, cánh dày 36. pano dày 25mm, 4 bản lề ngoại

Xoan đào

m2

2.200.000

Khung 100 x 50, cánh dày 36. pano dày 25mm, 4 bản lề ngoại

MDF veneer

m2

1.450.000

Khung gỗ tự nhiên 100x50, cánh MDF veneer 40mm, bản lề ngoại

Cửa Gỗ Giái Ngựa

m2

1.950.000

Khung 100 x 50, cánh 36, pano 25mm. 4 ban lề